MUZYKA

 

Koncert w Królikarni. Warszawa, czerwiec 2010:

 

 

Z P?YTY "SAMSARA":

Statek (edycja radiowa, mp3) – 2.80 MB

Przecie?? to masz (mp3) utwór w ca??o??ci – 3,54 MB

Fragmenty z ca??ej p??yty – 4,9 MB (64 KBPS)

 

KONCET Z RADIA DLA CIEBIE (01.2006):

Paskud My??lowy – koncert RDC (mp3) utwór w ca??o??ci – 5,3 MB

Telefon od Marka – koncert RDC (mp3) utwór w ca??o??ci – 3,8 MB

 

P?YTA – DRZEWA W SADZIE ZDZIK?Y:

Piosenka przez Jacka (mp3) utwór w ca??o??ci – 4,0 MB

Ksi???yc – pomara??czowy wielkolud fragment – 1,0 MB

Kwadrat z dzie?mi fragment – 0,7 MB

 

P?YTA – ORAN??ADA:

 

Kr?ci Si? (mp3) utwór w ca??o??ci P??yta, luty/ marzec 2005 – 4,3 MB

 

2003:

 

Ulice – intro (mp3) Jazzgot, lipiec 2003 -3,6 MB

Pierolsipro Rogalów (mp3) wrzesie?? 2003 – 3,6 MB

 

Nagrania z prób (MD, jeden mikrofon):

 

Paskud – noise (mp3) Studio Ryszarda Ochuckiego, luty 2005 – 2,6 MB

::: AVI :::

TAPER dla TVP Kultura:

 

 
Oran??ada i Chaplin – Masa?? (avi) fragment filmu z muzyk? Oran??ady na ??ywo, 2005 – 2,5 MB
 
Copyright © 2006 Oran??ada